پشتیبانی سریع واتس اپ

چه خدماتی لازم دارید؟

یکی از خدمات زیر را انتخاب کنید

معرفی خدمات ما

پرفروش ترین پکیج ها

فالوور میکس ۳۰ روز ضمانت کامل

 • ✅️فالوور میکس چیست؟ فالور میکس فالوور بین المللی از تمام کشورها می باشد
 • ✅️سرعت سرویس چقدر است؟سرعتی این سرویس روزی ۵۰ هزار فالوور هست که می‌توانید روزانه ۵۰ هزار فالوور دریافت کنید
 • ✅️ریزش چقدر است؟ ریزش این سرویس بین ۱۰ الی ۱۵ درصد هست
 • ✅️چقدر ضمانت دارد؟ این سرویس ۳۰ روز ضمانت دارد که در صورت ریزش برای شما کامل می شود و بعد از آن تاریخ نهایتا ۲۰ درصد ریزش کند و دیگر ریزش نداشته باشد
 • ✅️چقدر طول میکشد استارت شود؟ حداقل 1 دقیقه پس از ثبت سفارش
40,000 تومان خرید

فالوور میکس 365 روز ضمانت کامل

 • ✅️فالوور میکس چیست؟ فالور میکس فالوور بین المللی از تمام کشورها می باشد
 • ✅️سرعت سرویس چقدر است؟سرعتی این سرویس روزی ۵۰ هزار فالوور هست که می‌توانید روزانه ۵۰ هزار فالوور دریافت کنید
 • ✅️ریزش چقدر است؟ ریزش این سرویس بین 5 الی 10 درصد هست
 • ✅️چقدر ضمانت دارد؟ این سرویس ۳65روز ضمانت دارد که در صورت ریزش برای شما کامل می شود و بعد از آن تاریخ نهایتا 5الی 10 درصد ریزش کند و دیگر ریزش نداشته باشد
 • ✅️چقدر طول میکشد استارت شود؟ حداقل 1 دقیقه پس از ثبت سفارش
60,000 تومان خرید

فالوور ۱۰۰ درصد ایرانی

 • ✅️فالوور ۱۰۰ درصد ایرانی چیست؟ فالور ۱۰۰ درصد ایرانی فالوور هست که تمام افراد ایرانی بوده و شامل زن و مرد می باشند
 • ✅️سرعت سرویس چقدر است؟سرعتی این سرویس روزی 2 هزار فالوور هست که می‌توانید روزانه 2 هزار فالوور دریافت کنید
 • ✅️ریزش چقدر است؟ ریزش این سرویس بین ۱۰ الی ۱۵ درصد هست
 • ✅️چقدر ضمانت دارد؟ این سرویس ۳۰ روز ضمانت دارد که در صورت ریزش برای شما کامل می شود و بعد از آن تاریخ نهایتا ۲۰ درصد ریزش کند و دیگر ریزش نداشته باشد
 • ✅️چقدر طول میکشد استارت شود؟ حداقل 1 دقیقه پس از ثبت سفارش
170,000 تومان خرید

لایک میکس اینستاگرام

 • ✅️لایک میکس چیست؟ لایک میکس لایک بین المللی از تمام کشورها می باشد
 • ✅️سرعت سرویس چقدر است؟سرعتی این سرویس روزی ۵۰ هزار لایک هست که می‌توانید روزانه ۵۰ هزار لایک دریافت کنید
 • ✅️ریزش چقدر است؟ ریزش این سرویس بین 1 الی 2 درصد هست یا بدون ریزش
 • ✅️چقدر طول میکشد استارت شود؟ حداقل 1 دقیقه پس از ثبت سفارش
10,000 تومان خرید